De SDS principes
We helpen, maar we willen ook echt iets verbeteren.

De SDS denkt en doet in het belang van de dieren. Maar ook in het belang van hun verzorgers. Huisdieren zijn afhankelijk van de mens. De eigenaar moet de wil hebben goed voor het dier te zorgen tot de laatste snik. Een dier heb je voor een dierenleven lang. Het is geen wegwerp- of ruilartikel.

Wanneer een eigenaar in een situatie belandt waardoor de zorg voor de aanwezige dieren niet meer optimaal kan zijn, of erger: de eigenaar kan de verzorging niet meer geven, dan kan tijdelijke hulp zeer welkom zijn.

Geeft de SDS dan zomaar iedere diereneigenaar hulp?

Ja, maar niet 'zomaar'. Er wordt gekeken naar de situatie door een bestuurslid. Ook kijken we naar een mogelijke passende tegenprestatie. Want onze stichting kan ook soms wat hulp gebruiken. Meehelpen met inzamelen, klusjes, enz. enz. Op deze manier wordt er gewerkt met een eerlijke ruil en hoeft niemand zich bezwaard te voelen. 

de SDS verlangt dat -wanneer dat nog niet gebeurd is- ervoor gezorgd wordt dat er geen dieren meer bij komen. Iemand die het even niet breed heeft moet zijn huidige huisdier kunnen houden, maar moet er ook voor zorgen dat er geen dieren bij komen in huis. De SDS is voor castratie (sterilisatie) van huisdieren en is géén voorstander van het laten komen van 'nestjes'.

Uiteraard streven we ernaar dat alle honden èn katten gechipt en goed geregistreerd worden. Dit is ook een voorwaarde bij het bemiddelen in vanuit-huis-herplaatsing. De SDS heeft een vrijwilliger die dieren chipt en registreert.

Helpen we alleen mensen die financieel moeilijk zitten?

Nee, we helpen in principe iedere dierenbezitter die vragen heeft of behoefte aan hulp. Wanneer het nodig is wordt doorverwezen naar betrouwbare specialisten. 

Kinderen en huisdieren. Een gouden combinatie, mits weldoordachte aanschaf en goede opvoeding. De SDS geeft kinderen van verschillende leeftijdsgroepen een kijkje in de wereld van het dier. Door middel van voorlichtingsmiddagen wordt geleerd dat dieren respect, zorg en liefde nodig hebben, en dat een kind dan het meeste kan genieten van het huisdier.

Ouderen en huisdieren. Voor ouderen is het van belang dat zij ook van huisdieren kunnen genieten. Helaas wordt nog te vaak een huisdier geweigerd in ouderenwoningen. De SDS ontwikkelt een project om dierloze ouderen toch nog in contact te kunnen brengen met dieren.

HOE DOEN WE HET?

We werken met een team van vrijwilligers.

We kunnen ons werk alleen doen door middel van giften, donateurs en sponsoring. 

Giften kunt u storten naar: IBAN NL94 RABO 0145771806 t.n.v. SDS

WILT U HELPEN?

Wij kunnen geld natuurlijk heel goed gebruiken, maar ook de volgende spullen zijn zeer welkom:

-lege cartridges (de kleintjes, niet de cassettes)

-textiel, kleding, schoenen

-tweedehands verkoopbare spullen

-dierbenodigdheden, diervoer, alles voor dieren


Vragen over vrijwilligerswerk kunt u stellen via: info@stichtingdierensteun.nl

Te denken valt aan:  Helpen met inzamelprojecten, collecteren, braderiestand bemannen, spulletjes maken voor verkoop, netwerken en contacten onderhouden etc...

De SDS houdt een aantal keer per jaar een brainstormsessie. Wil je je daarvoor aanmelden dan kan je een e-mail sturen. Meld in de mail dat je lid wil worden van het 'SDS-Brainteam'.